กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

Login Form

สถิติ

ผู้ชม
6
เนื้อหา
209
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
220240กิจกรรมวัน "ท้องถิ่นไทย" ปี 2562

18 มีนาคม 2562 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง สมาชิกสภา ข้าราชการ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 

ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า วันที่ 18 มีนาคม 2448 เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่สำคัญเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็น “สุขาภิบาลท่าฉลอม” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่น และคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อการพัฒนาการกระจายอำนาจในการปกครองในระดับท้องถิ่น จึงมีพิธีวางพานดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน พร้อมกันนี้ในวันเดียวกันนี้ในช่วงสายยังได้มีการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีท้องถิ่นไทย ณ วัดอ่าวสลัด ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด
เรื่องร้องเรียน

กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม