กองทุนหลักประกันสุขภาพ

แผนพัฒนา อบต.04

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

Login Form

สถิติ

ผู้ชม
6
เนื้อหา
253
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
287976ขั้นตอนการดำเนินการอนุญาตทำงานคนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารแสดงตน วันที่ 24 ก.ค. - 7 ส.ค. 2560

ขั้นตอนการดำเนินการอนุญาตทำงานคนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารแสดงตน วันที่ 24 ก.ค. - 7 ส.ค. 2560 ณ ศูนย์กีฬาในร่ม (ตรงข้าม อบต.วังกระแจะ) อ.เมือง จ.ตราด

 .เรื่องร้องเรียน

ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง