กองทุนหลักประกันสุขภาพ

แผนพัฒนา อบต.04

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

Login Form

สถิติ

ผู้ชม
6
เนื้อหา
273
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
330676ผู้ขอใช้บริการเก็บขนมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ขอใช้บริการเก็บขนมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง หากไม่สะดวกในการชำระค่าธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอย เป็นประจำทุกเดือนสามารถแจ้งความประสงค์ที่จะชำระเงินค่าธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอยเป็นรายปี ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง ได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

 .เรื่องร้องเรียน

ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง