กองทุนหลักประกันสุขภาพ

แผนพัฒนา อบต.04

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

Login Form

สถิติ

ผู้ชม
6
เนื้อหา
269
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
320586เชิญชวนชำระภาษีประจำปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าว

จาก อบต.หนองคันทรง

#สำหรับประชาชนทั่วไปและผู้ที่อยู่ในข่ายการชำระภาษี ประจำปี 2563 เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสาร

📌สงสัยติดต่อสอบถาม ได้ ที่ อบต.หนองคันทรง อ.เมืองตราด จ.ตราด ในวันและเวลาราชการ

โทร 039-510604.เรื่องร้องเรียน

ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง