กองทุนหลักประกันสุขภาพ

แผนพัฒนา อบต.04

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

Login Form

สถิติ

ผู้ชม
6
เนื้อหา
269
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
320593โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ

จ.ตราด เตรียมความพร้อมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

(2 ต.ค. 62) นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด รับผิดชอบดำเนินการจัดขึ้นที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ศาลากลางจังหวัดตราด โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนชมรมวิ่งตราด เข้าร่วมในการประชุม เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมดังกล่าว

 

ทั้งนี้ ตามที่จังหวัดตราดได้กำหนดจัดกิจกรรมวิ่ง ตามโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขึ้น เพื่อหารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากค่าสมัคร เพื่อสมทบกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยกำหนดจัดในวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 บริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด กิจกรรมวิ่งดังกล่าว แบ่งเป็นระยะทางเป็น 2 ระยะ คือ ระยะ Fun Run 5 กิโลเมตร (เส้นทางจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดไปตามเส้นทางทางถนนสุขุมวิทขาออกเมืองตราดไปกลับตัวบริเวณแยกสวนใน กลับมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด) และระยะ Mini Marathon 10 กิโลเมตร (เส้นทางจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดไปตามเส้นทางทางถนนสุขุมวิทขาออกเมืองตราดไปกลับตัวบริเวณเนินชายธง อำเภอเขาสมิง กลับมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด) โดยมีการแบ่งประเภทตามอายุ เป็น 3 รุ่น คือ รุ่นเยาวชน อายุไม่เกิน 18ปี (ชาย – หญิง) รุ่นประชาชนทั่วไป (ชาย – หญิง) และรุ่นผู้สูงวัย อายุ 50 ปี ขึ้นไป ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะเสียค่าลงทะเบียนคนละ 500 บาท ได้รับเสื้อ และเหรียญที่ระลึก (รับเสื้อ และ bib วันที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 – 17.00 น. ที่ศาลาประชาคมจังหวัดตราด) โดยมีการตั้งเป้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 2,000 คน แบ่งเป็น บุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 1,000 คน สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ผ่าน อปท. และประชาชนทั่วไป 1,000 คน สามารถสมัครผ่านเพจ เฟสบุ๊ค ชมรมวิ่งตราด ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2562 /....เรื่องร้องเรียน

ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง